Stacks Image 477
Stacks Image 474
Stacks Image 483
Stacks Image 480
Stacks Image 498
Stacks Image 486
Stacks Image 5080

ADVIES - ONDERZOEK - ORGANISATIE:
ADVIES

VOOR MUSICI
Als musicus moet je van vele markten thuis zijn om je beroepspraktijk vorm te geven. Ik zou zelfs willen stellen dat het beroep van de musicus het meest veelzijdige beroep is dat er is. Natuurlijk moet je mooi kunnen spelen of zingen, daar begint het mee. Je moet echter ook in conditie blijven. Enkele vragen die de musicus bezig kunnen houden zijn:

• Hoe houd ik mijn niveau op peil?
• Waar en hoe geef ik vorm aan mijn lespraktijk?
• Welke samenwerkingen ga ik aan?
• Hoe pak ik de acquisitie voor concerten aan?
• Welk promotiemateriaal moet ik hebben?
• Moet ik ondernemer worden?
• Hoe zet ik mijn administratie op?
• Welke haken en ogen zitten aan mijn belastingaangifte?
• Wat kan ik zelf doen en wat besteed ik uit?
• Is het een schande als ik een baan ernaast neem?
• Hoe geef ik structuur aan mijn dagindeling?

Over deze en andere vragen ga ik naar behoefte in gesprek. Mijn stelling is: "je kunt meer dan je zelf denkt; houd grip op je eigen beroepsleven". Een adviesgesprek duurt anderhalf uur. Indien nodig worden meerdere afspraken gepland. Daar waar ik zelf onvoldoende invulling kan geven aan de vraag, verwijs ik door naar anderen.

Contact • Neem voor vragen en het aanvragen van een adviesgesprek hier contact met mij op.
Stacks Image 3629
VOOR MUZIEK-SECTOR, PUBLIEK EN OVERHEID
Door veel in gesprek te zijn met musici, publiek en facilitatoren in de muzieksector (managers, fondsen, organisatoren van evenementen) valt mij op dat er weinig bekend is over het dagelijks leven van de musicus en dat er snel misverstanden ontstaan op organisatorisch gebied. De verwachtingen zijn simpelweg verschillend, omdat ze uit verschillende belevingswerelden voortkomen. Het publiek heeft er doorgaans geen weet van dat musici op topniveau nog dagelijks uren studeren om dit niveau te handhaven, net als topsporters. Overigens geldt ook voor muziekdocenten dat er soms veel voorbereiding en energie opgaat aan het geven van een uur les.

MUSICUS EN ONDERNEMERSCHAP
Van een musicus mag zeker een ondernemende houding gevraagd worden. Echter, niet elke musicus is afdoende voorbereid op het ondernemerschap dat nu door de overheid gevraagd wordt. Het vraagt investering in scholing op dit gebied. Dit is zeker de moeite waard, omdat veel talent nu ongehoord blijft en meer geld kost dan het oplevert.

CONTACT
Zoekt u iemand die het gesprek over bv. musicus en ondernemerschap kan aanzwengelen, kwaliteiten en noden van musici kan belichten in een discussiepanel, of advies kan uitbrengen over ondernemerschapsonderwijs, neem dan hier contact met mij op. Ook voor opdrachten als zakelijk leider en als adviseur besteding (particuliere) fondsen en donaties voor de muzieksector ben ik benaderbaar.