Stacks Image 507
Stacks Image 502
Stacks Image 513
Stacks Image 510
Stacks Image 525
Stacks Image 516
Stacks Image 5082

ADVIES - ONDERZOEK - ORGANISATIE:
ONDERZOEK

Het doen van onderzoek is mij goed bevallen. Naast speurwerk in bibliotheken ten behoeve van het samenstellen van programma’s en het vinden van achtergrondinformatie over muziek en componisten, heb ik bij de KNTV anderhalf jaar besteed aan een meer sociaal-maatschappelijk onderzoek naar musici en hun beroepspraktijk. Met slechts de opdracht meer te weten te komen over de musicus op het snijvlak van de gemengde muzikale beroepspraktijk ben ik aan de slag gegaan. Ik heb eerst mijn netwerk uitgebreid en gepeild waar de behoeftes van musici en niet-musici lagen. Verder heb ik advies ingewonnen onder promovendi over de aanpak van een onderzoek.

RESULTATEN
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het ontwikkelen van een online enquête voor beroepsmusici. Met gebruikmaking van sociale media heb ik veel musici weten te bereiken; zo’n 500 musici hebben hun ervaringen via deze enquête gedeeld. De samenvatting, het onderzoeksverslag zelf en de bijlage “Compilatie Citaten” kunt u hier downloaden (u kunt ctrl+klikken op de drie onderstaande linkjes en kiezen om de bestanden op te slaan op uw computer).

Download PDF "Samenvatting"

Download PDF "Onderzoeksverslag"

Download PDF "Compilatie Citaten"
Naast interessante gegevens leverde dit onderzoek mij nog iets op: het inzicht dat musici niet eerder een platform hadden gevonden om hun inzichten en ervaringen (zowel positief als negatief) te delen, terwijl daar duidelijk wel behoefte aan was.
Stacks Image 3496
ONDERZOEK WERELDMUZIEK
In opdracht van World Music Forum NL en Muziekcentrum Nederland voerde ik in 2012 een vergelijkbaar onderzoek uit, maar dan onder spelers van wereldmuziek. Zowel het rapport over Wereldmusici als over Muziekeducatie zijn hier te downloaden.

Download PDF "Rapport Toucher Muziek Wereldmusici"

Download PDF "Muziekeducatie in de wereldmuziek door Toucher Muziek"
Beide rapporten vormen een onderdeel van een breder onderzoek naar de omvang en betekenis van wereldmuziek in Nederland. Het complete onderzoek omvat een algemene inleiding, 5 rapporten die ingaan op de vraag (het publiek), het aanbod (podia en festivals), de makers (musici), muziekeducatie en het informele circuit, en overkoepelende conclusies.

Het volledige onderzoeksverslag alsmede de publieksuitgave 'Klankrijk & Kansrijk - Wereldmuziek in Nederland' zijn te vinden op www.worldmusicforum.nl. De resultaten van dit onderzoek zijn op 24 september 2012 in het Bimhuis te Amsterdam gepresenteerd.

OPDRACHTGEVERS
Ik ben geïnteresseerd om opnieuw in een onderzoeksproject te duiken over muziek, musici en sociale, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de muzieksector. Ik nodig potentiële opdrachtgevers van harte uit om contact met mij op te nemen.